Wat is eigenlijk bewust worden? Eerst kijken we naar het woord bewust. De betekenissen van bewust zijn: 1. iets waarvan kennis is genomen, iets wat met nadenken gebeurt of juist niet gebeurt, opzettelijk, expres 2. bewust van op de hoogte met iets, iets beseffend 3....